Co warto wiedzieć o Mars Science Laboratory?

Autor postu @astronautyka.org - 26-04-22

Mars Science Laboratory

Misja Mars Science Laboratory (MSL) przeszła wiele iteracji projektowych, z których każda uwzględniała wyzwania, jakie naukowcy mogą napotkać na Czerwonej Planecie. Najnowszy łazik w historii NASA jest kulminacją ponad dekady badań i rozwoju, a także naukowego zrozumienia. MSL jest przede wszystkim misją astrobiologiczną, ale oferuje również wartość technologiczną i edukacyjną, ponieważ będzie pobierał próbki z gleby marsjańskiej, dostarczał danych na temat geologii, atmosfery i pogody planety oraz poszukiwał cząsteczek organicznych, które mogą być wskaźnikami życia. Cele naukowe dla MSL to ustalenie, czy Mars kiedykolwiek miał środowisko nadające się do zamieszkania i czy na planecie istniało kiedykolwiek życie; jeśli tak, to jakie?

Zrozumienie, w jaki sposób życie powstało na Ziemi, wzbudziło nasze zainteresowanie odkryciem podobnych zjawisk w innych miejscach. Wiedza o tym, czy Mars był kiedykolwiek zdolny do podtrzymywania życia, dostarczyłaby wskazówek na temat tego, dlaczego warunki tam panujące nigdy nie sprzyjały utrzymaniu się organizmów biologicznych (takich jak mikroby czy zwierzęta). Dysponując tymi informacjami, naukowcy mogliby rozpocząć opracowywanie strategii poszukiwania śladów dawnego lub obecnego życia podczas przyszłych misji na Czerwoną Planetę.

Przegląd misji MSL

Łazik Curiosity, główny element misji NASA Mars Science Laboratory, ma wystartować z Bazy Sił Powietrznych Vandenberg w Kalifornii 26 listopada 2011 roku. Spędzi cały rok marsjański (687 dni ziemskich) badając dynamiczne skały i gleby, aby ocenić dawne warunki środowiskowe, poszukując wskazówek, czy marsjańskie mikroby mogły żyć, oraz aby uzyskać wgląd w to, jak życie mikrobiologiczne może przetrwać na innych planetach. Misja MSL jest wspólnym przedsięwzięciem firm Space Systems Group, LLC z siedzibą w Kolorado i Orbital Sciences Corporation z siedzibą w Kalifornii. Rakietą nośną dla tej misji jest rakieta Delta II, dwustopniowa rakieta obsługiwana przez United Launch Alliance. W tej misji po raz pierwszy zostanie użyty nowy silnik górnego stopnia Delta II - Aerojet-38D. Rakieta Delta II była z powodzeniem używana w poprzednich startach; ostatni start odbył się w lutym 2010 r., kiedy to wystrzelono orbiter marsjański MRO.

Cele naukowe MSL

Głównym celem misji Mars Science Laboratory jest poszukiwanie dowodów na istnienie dawnych środowisk nadających się do zamieszkania, w których mogły żyć organizmy mikrobiologiczne. Jakie warunki środowiskowe panowały na Marsie w różnych okresach historii planety? Dlaczego planeta straciła wodę, atmosferę i pole magnetyczne? Curiosity spróbuje odpowiedzieć na te pytania, badając skały i gleby z wielu części planety oraz analizując pomiary wykonane na powierzchni Marsa. MSL pomoże również naukowcom i inżynierom zrozumieć ograniczenia przyszłych misji marsjańskich, dostarczając danych na temat mechanicznego zachowania skorupy marsjańskiej i podpowierzchni, a także informacji na temat mineralogii górnej skorupy marsjańskiej. Aby osiągnąć pierwszy cel naukowy, naukowcy będą analizować próbki skał i gleby z różnych miejsc na Marsie, aby ocenić ich skład chemiczny i zmierzyć mineralogię próbek. Naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się więcej o źródłach skał i gleby, a także o tempie ich odkładania. Określony zostanie skład powierzchni skalistych na Marsie oraz obecność materii organicznej, a także wpływ atmosfery i pogody marsjańskiej na związki zawarte w próbkach. Ponadto obserwowane będą względne ilości pierwiastków takich jak sód i chlor w glebie marsjańskiej, ponieważ pierwiastki te są oznakami ewentualnego przeszłego lub obecnego życia mikrobiologicznego.

Łazik Curiosity

Curiosity jest dwukołowym, mobilnym laboratorium z napędem na cztery koła, zaprojektowanym do badania skał i gleby na Marsie oraz zapewnienia wglądu w warunki środowiskowe panujące na Czerwonej Planecie miliardy lat temu, kiedy to po raz pierwszy uformowały się organizmy. Curiosity będzie prowadził wszechstronne poszukiwania oznak życia w przeszłości, jak również warunków środowiskowych sprzyjających przyszłemu rozwojowi biologicznemu. Łazik użyje 10 instrumentów naukowych, w tym mikroskopu 4 razy lepszego niż ludzkie oko, do badania skał i gleby, a także lasera do usuwania gąbczastej masy skał, żył i minerałów, aby zobaczyć, co jest w środku.

Analiza i oprzyrządowanie próbek MSL

Próbki, które Curiosity będzie analizował, będą przechowywane w urządzeniu SAM (Sample Analysis at Mars), które jest dwutonowym, mobilnym laboratorium. Urządzenie znajduje się około 15 centymetrów nad ziemią i jest chronione przed pyłem przez pięciowarstwową osłonę zaprojektowaną tak, aby była odporna na nadchlor, składnik atmosfery marsjańskiej, występujący w atmosferze marsjańskiej. Curiosity wykorzysta SAM do przeprowadzenia szerokiego wachlarza analiz, w tym: Identyfikacji składu skał i gleby w celu oceny, czy próbki zawierają potencjalne oznaki przeszłego lub obecnego życia. Łazik wykorzysta swój zestaw narzędzi analitycznych, składający się z instrumentów analitycznych, do stworzenia profili chemicznych próbek.

Podsumowanie

Misja Mars Science Laboratory przyczyni się do lepszego poznania Marsa i umożliwi przyszłą robotyczną i ludzką eksplorację tej planety. Dzięki łazikowi mamy nadzieję dowiedzieć się, czy Mars był kiedyś zdatny do zamieszkania i czy mogło tam istnieć życie. Próbki, które zbierze łazik, pomogą naukowcom zrozumieć geologiczną historię Marsa oraz ewolucję jego atmosfery i geologii. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do poszukiwania śladów dawnego lub obecnego życia na innych planetach, takich jak Mars i inne księżyce w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Mars Science Laboratory: Misja mająca na celu poznanie Czerwonej Planety i jej ewentualnych dawnych mieszkańców.


Polskie forum kosmiczne z dużą ilością tematów dotyczących kosmosu, astronomii i kosmologii.